Moj internet dnevnik
Blog
ponedjeljak, siječanj 24, 2011
Prije nekoliko dana u Grad Ploče je stigao odgovor HEP-a na zahtjev Grada Ploče za izdavanje elektroenergetske suglasnosti za neke manje objekte, koje Grad priprema u Poduzetničkoj zoni Vranjak, kako bi se ta zona infrastrukturno pripremila za buduće poduzetnike, što je jako važan gradski program na pomicanju s mrtve točke na kojoj nam stoji gospodarstvo. Odgovor HEP-a je negativan! Oni NE DAJU  suglasnost za osiguranje struje za npr. jednu malu crpnu stanicu u sklopu projekta kanalizacije, jer da oni danas ne raspolažu kapacitetima koji bi tu struju mogli osigurati! U svom rješenju navode da je prije osiguranja tražene struje potrebno izgraditi Trafostanicu 110 kV u Pločama, dvije trafostanice od 20 kV i pripadajuće kablovske rasplete!

Očito je da sada oni vraćaju milo za drago Gradu Ploče i građanima, jer su se drznuli usprotiviti se luđačkoj zamisli izgradnje trafostanice usred Ploča u legitimno izraženoj volji građana putem prikupljenih potpisa birača, koje je Gradsko vijeće prihvatilo kao da je proveden referendum na kojemu je prihvaćeno da se planirana trafostanica mora maknuti iz središta grada. Gradsko vijeće je donijelo odgovarajuće odluke o izmještanju lokacije TS i dalekovoda i pokrenulo postupak izmjena Prostornog plana. Predstavnici HEP-a zajedno sa svojim projektantom su na sastanku iz studenog 2010. načelno prihvatili da bi predložena lokacija iza gradskog groblja bila puno prihvatljivija nego trenutna, te naglasili da Grad Ploče mora hitno donijeti odgovarajuće odluke u tom pravcu i dostaviti ih na sve potrebne adrese  i zajedno s njima usuglasiti novo rješenje, kao i rješenje troškova, koji su već napravljeni na sadašnjoj lokaciji.

Nadam se da je Grad izvršio dogovorene obveze, a znam da je u dva navrata odbio dati suglasnost na projektno rješenje kablovskog razvoda, koje je potpuno ignoriralo činjenicu da TS i dalekovode treba dislocirati, pa je HEP-ov zahtjev za lokacijsku dozvolu kablovskog razvoda službeno odbijen.

Oni sada, ko djeca, uzvraćaju: Nedamo ni mi vama suglasnost za struju i na taj način pokušavaju ucjenjivati Grad.

Pa šta oni misle ? Zar su oni stvarno država u ovoj našoj jadnoj državi? Zar oni smiju ucjenjivati jedan grad ? i to oni kojih je dobar dio u pritvoru zbog poslovanja za koje smo čuli u medijima. Zar oni i dalje ne prihvaćaju da oni trebaju služiti potrebama hrvatskih građana, a ne obrnuto ! Zar njih nekolicina koje nije briga dali će naša djeca u budućnosti umirati od leukemije i kako će nam grad izgledati sa onim stupčinama od dalekovoda do usred grada, zar se oni mogu tako ponašati ?

Čini mi se da im to nebi trebalo proći! Čini mi se da u našoj Hrvatskoj sve više i više raste svijest i opći bunt protiv takvog ponašanja. Čini mi se da će i naša vlada napokon shvatiti da treba raditi za hrvatske građane, a ne za interese raznih tajkuna i lobija koji ne vode računa o općem dobru, nego isključivo o svom interesu. Nadam se da će se uvidjeti potreba za sprječavanje korupcije svih vrsta, a ovaj konkretni primjer je jedan od najgorih oblika koruptivnog ponašanja monopolista!?

srza @ 00:45 |Komentiraj | Komentari: 24 | Prikaži komentare