Moj internet dnevnik
Blog
petak, srpanj 22, 2011
Danas sam iz Komina dobio hitan poziv i zamolbu da odmah dođem sa fotoaparatom u Komin jer Hrvatske vode vrše teror nad Neretvom i njenim ljepotama, ali i kanalizacijama koje vode u Neretvu. Naravno da sam se odmah odazvao, jer je u pozivu naglašeno da čupaju palme uz Neretvu, što samo po sebi predstavlja nasilje nad prirodom. Kako inače protumačiti činjenicu da je iskopana palma stara dsvadesetak godina, koja nikome nije smetala, jedino se je nalazila na navodnom području Hrvatskih voda?  Na licu mjesta sam utvrdio da se je najavljena akcija od Mjesnog odbora koja je predviđala samo čišćenje murave i smeća koje se godinama skupljalo na obalama Neretve, kao i uklanjanje trulih i nekorištenih kolaca za privez barki, pretvorila u samovoljno izvođenje građevinskih radova većeg opsega. Takvi radovi, koji uključuju iskope prirodnih obala rijeke, širokih do 10 m, rušenje pristupaka za izvlačenje trupa i barki, skalina za pristup plovilima, se ne mogu izvoditi bez građevinske dozvole, bez obzira na to što tim područjem uz rijeku upravljaju HV. Takva dozvola bi sigurno morala sadržavati i studiju utjecaja na okoliš, pa se nebi desilo da bager „ČISTI“ obalu rijeke na način da uz njega nema nijednog kamiona, koji će odvesti smeće na deponiju, nego sve guraju u rijeku. Tim smećem koje se sastoji većinom od murave, balvana od stabala i priveza za brodove, guma različite veličine, fekalija i svega i svačega su „počastili nizvodne susjede“ uključujući i šire priobalje i plaže na otocima. To će biti krasna slika usred turističke sezone. To nije niti bez životne pogibelji, jer sam danas u Kominu čuo i primjedbe da se Neretvom ne može ploviti od balvana, koji plutaju Neretvom. Zamislimo da na te balvane naleti gliser u punoj brzini, šta bi se moglo desiti. Sve u svemu jedna ishitrena i nepromišljena akcija, koja ne donosi ništa dobra ni Kominu, ni Neretvi. Vidio sam i slučaj da je iskopom obale rijeke u širini cca 10 m iskopana kanalizacijska cijev profila 250 mm, koja sve f ekalije iz ulice Put križa vodi u rijeku, pa će sada svima biti vidljiva sramotna činjenica da će u se rijeku slivati vodopad od „čiste nečisti“, tj fekalija. Vidio sam također da se palme i druga stabla čupaju bez ikakvih kriterija, jer su neke ostavljene na miru.Po riječima mještana u njih ne smije nitko ni pogledati ( navodno npr. ispred kuće g. Ante Vlahovića, vlasnika Adris grupe iz Rovinja?!). Želim naglasiti da je Komin mjesto na Neretvi koje ima potrebe za nekim sadržajima u rijeci, kao što su kolci za privez barki, pristupci i rampe za izvlačenje brodica i trupa, skaline i slične stvari, koje su uostalom i dio tradicije, pa se ne može to sve porušiti, jer mjesto mora imati i te sadržaje. Naravno ne ovakvim neredom kakav je danas, ali to treba riješiti odgovarajućom projektnom dokumentacijom i dozvolama, pa mještani, siguran sam neće biti u panici i uznemirenju, kakvi danas vladaju Kominom. Na kraju se moram zapitati gdje je mladi glavar Komina g. Ante Vuković danas? Nema ga nigdje! Valjda vodi računa o svojim dinjama iz predhodnog članka!?Iščupana palmaOva možda bude sutra iščupana!?

Ogoljena kanalizacija i budući vodopad od "Čiste nečisti"Ostala palma kod kuće moćnika?I neke druge stabljike!Bager čeka sutrašnji dan

srza @ 00:10 |Komentiraj | Komentari: 30 | Prikaži komentare