Moj internet dnevnik
Blog
ponedjeljak, siječanj 31, 2011
Budući je  lokacija trafostanice 110/20 (10) kV u Pločama ponovo top tema u našem gradu moramo reagirati ovim priopćenjem.

Svi znamo da građani našeg grada ne žele trafostanicu i dalekovode na predloženim lokacijama u urbanom dijelu grada, stoga ćemo nešto reći o dozvolama na koje se HEP poziva.

 

Oni, na žalost, imaju lokacijsku dozvolu za  trafostanicu na lokaciji u neposrednoj blizini naseljnih zgrada, ali nemaju potvrdu glavnog projekta, a do danas još nisu riješili imovinsko-pravne odnose s vlasnicima na toj lokaciji.

Isto tako, treba reći da je Grad Ploče, Upravni odjel za prostorno uređenje, komunalni sustav i zaštitu okoliša , povodom Hep-ova zahtjeva donio Rješenje kojim odbija zahtjev za lokacijsku dozvolu za kabelski rasplet s te lokacije, jer je nakon uvida u idejni projekt nedvojbeno utvrđeno da isti nije usklađen s PROSTORNIM PLANOM GRADA PLOČA .( Kartografski prikaz 2.3. Infrastrukturni sustavi i mreže – Energetski sustav. )

Bez suglasnosti Grada Ploča lokacijsku dozvolu za kabelski rasplet ne mogu ni dobiti, a budući  je vlast u našem gradu odlučila provesti volju građana vjerujemo da suglasnost gradskih struktura za tu lokacijsku dozvolu neće ni dobiti.

Treba naglasiti i da je Gradsko vijeće Grada Ploče donijelo Zaključak o izmještanju trafostanice 110/20(10) kV  kao i Zaključak o hitnom pristupanju izrade Odluke o izmjenama i dopunama PPUG Ploča sa svrhom iznalaženja nove lokacije trafostanice 110/20(10) kV.

 

Još jednom ponavljamo činjenice :

HEP nema POTVRDU GLAVNOG PROJEKTA ( čitaj : građevinsku )  za trafostanicu na lokaciji na kojoj građani nipošto ne žele da se trafostanica izgradi, niti su dobili dozvolu za izgradnju kabelskog raspleta s te lokacije i još nisu riješili imovinsko- pravne odnose. Za sve navedene tvrdnje posjedujemo pisanu dokumentaciju.

 

Činjenica je i da građani žele trafostanicu premjestiti na mnogo prihvatljiviju lokaciju  tim prije što ne postoje prepreke da se ona izgradi na prije predviđenoj lokaciji ispoda groblja Laniština i  što postoji način da se kabelski rasplet od te lokacije do grada izgradi na sigurnoj lokaciji dovoljno udaljenoj od kuća u ulici fra Luke Vladimirovića na Birini.

 

Što se tiče ucjene kao metode zastrašivanja građana grada Ploča kojom su se gospoda iz HEP-a vjerojatno naučili služiti koristeći svoj monopolistički položaj u drugim dijelovima Lijepe naše reći ćemo samo jedno :

Građani grada Ploča i okolnih mjesta neće dozvoliti da se zbog ucjene ne provede njihova volja koja je prihvaćena kao rezultat referenduma.

 

Za neupućene ćemo još jednom ponoviti : demokracija je vladanje naroda, a građani našeg grada i okolnih mjesta su jasno poručili da ne žele trafostanicu i dalekovode u neposrednoj blizini svojih domova i učinit će sve što je potrebno da se njihova volja provede.

 

 

 

                                                            Predsjednik UDRUGE GRAĐANI ZA GRAD PLOČE

                                                                                              Ivica Popovac

srza @ 20:15 |Komentiraj | Komentari: 8 | Prikaži komentare