Moj internet dnevnik
Blog
ponedjeljak, kolovoz 3, 2009

I ovih dana su novine i elektronski mediji u više navrata komentirali aktualnu zabranu kupanja na našoj gradskoj plaži, pa me to poteže da se osvrnem na taj problem.

Naime mjerenja čistoće-kvalitete mora su pokazala da na našoj plaži ima 730 jedinica fekalne bakterije, a maksimalno dozvoljena količina je 300 jedinica. Ovaj podatak se odnosi na more III. kategorije, koje je jedva podnošljivo za kupanje, a u I.kategoriji: izvrsno (čemu bi trebali težiti)-dozvoljena je max količina od 100 jedinica, što bi značilo da naš rezultat katastrofično prelazi granice dozvoljenog zagađenja kanalizacijom.

Gradsku vlast pozivam da hitno riješi ovaj problem, ali ne na način, kako je to radila dosadašnja vlast-zabijanjem glave u pijesak, tim više što je problem fekalnog zagađenja moguće riješiti i brzo, i efikasno, i jeftino.Da pojasnim. Zagađenje potiče od tri nelegalna i protivpropisna fekalna ispusta u blizini plaže: Ispust od vojske, ispust od srednje škole i ispust od zgrada u Kačićevoj ulici. Rješenje problema je u tome da se paralelno sa obalom sva tri ispusta povežu u jedan kanalizacijski šaht u kojem je montirana pumpa, koja bi tlačnom cijevi fekalije prebacila u najbliži šaht gradske kanalizacije u ulici S. Radića, kako sam to skicirao na priloženoj karti. Po mom proračunu cijena ovog zahvata bi bila cca 200.000 Kn.

Radi tako malog iznosa se nemamo razloga stidjeti pred drugim gradovima, ili skrivati rezultate mjerenja, što je bila strategija dosadašnje gradske vlasti.

srza @ 22:05 |Komentiraj | Komentari: 9 | Prikaži komentare